hem  I  sweeteasy  I  vinresor  I  inspiration  I  kontakt

 

 

 

          o programförslag priorat-penedès

          o vanliga frågor (FAQ)

          o bokningar

          o boende

          o vinhus

          o måltider

          o upplevelser

                 

 

 

 

 

bokningar

 

Program

När Du kontaktar oss kommer vi att fråga om vilka önskemål som finns inom gruppen och arbeta fram ett pris och programförslag på hur en upplevelse-, mat- och vinresa som passar er kan se ut. Vi tar sedan gärna emot synpunkter och eventuella förslag på ändringar. Vi hoppas på ett intressant utbyte både före, under och efter resan. Det som är viktigast för oss är att Du och Dina vänner blir helt nöjda. 

För att reseplanering och kommunikation skall bli så enkel och tydlig som möjligt vill vi ha en kontaktperson inom gruppen. Om vi behöver göra några ändringar, eller om ni inom gruppen har några frågor, eller vill komma med nya förslag är det bättre med en dialog än flerpartskommunikation. På så sätt unviker vi missförstånd.

När ni känner er nöjda med programmet, och är överens om datum för resan är det dags att boka. Tänk på att flygresor ofta blir dyrare ju närmare datumet för resan vi kommer och att risken ökar för att hotellet ni vill bo på redan är fullt.... boka i god tid!

     

Bokning

Den slutgiltiga bokningen kan med fördel ske via e-post, men det går också bra via den traditionella postgången. Vi skickar en skriftlig överenskommelse som vi ber er att bekräfta. Här anges exakta villkor för betalning, vad som ingår och ej, vad som gäller vid avbokning, vilket hotell ni är bokade på etc. Bokningen bekräftas genom inbetalning av anmälningsavgiften.

 

Anmälningsavgift 

Normalt sker alla betalningar via banktransfer till SweetEasys konto på Banco Sabadell i Barcelona. Generellt gäller att bokningen bekräftas när anmälningsavgiften på runt 20% av totalpriset betalats. Om anmälningsavgiften inte betalats inom överenskommen tid anser SweetEasy att resan inte är bokad.

 

 

Slutbetalning

Slutbetalningen skall göras minst 30 dagar före resans början. Vi skickar en sammanställning på vad som kvarstår att betala och till vilket datum det skall betalas. 

 

Om slutbetalning inte sker före överenskommet datum har SweetEasy rätt att anse resan som avbokad och behålla anmälningsavgiften.

 

Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Många hemförsäkringar inkluderar en reseförsäkring så kolla först med Ditt försäkringsbolag vad som gäller i Ditt fall. Om Din hemförsäkring inte ger ett tillräckligt skydd vid utlandsresa och vid avbeställning rekomenderar vi att Du tecknar en speciell försäkring för detta. Det finns försäkringsbolag specialiserade på reseförsäkringar och avbeställningsskydd, men de flesta försäkringsbolag kan ordna detta för en enskild avgift alternativt en årspremie. Vid bokning av flygbiljett kan ibland också en reseförsäkring tecknas, men kolla vad den omfattar. SweetEasy säljer inte reseförsäkringar eller avbeställningsskydd.

Självklart hoppas vi att det inte skall uppstå några skäl för er att tvingas ställa in och avboka resan, men av erfarenhet vet vi att sådana tillfällen ibland uppstår.

Avbokning

Självklart hoppas vi att det inte skall finnas några skäl för er att avboka resan, men av erfarenhet vet vi att sådana tillfällen tyvärr ibland uppstår. Det är därför viktigt att det är tydligt ad som gäller i sådana fall.Exakta villkor för avbokning erhålls vid förfrågan eller bokning. Villkoren skiljer sig beroende på om hela gruppen eller enskilda resenärer avbokar resan. Vid avbokning av enskilda resenärer, oavsett orsak, gäller normalt att:

 

o Vid avbokning mer än 30 dagar före resans början tillkommer ingen ytterligare avgift utöver redan inbetald anmälningsavgift (på runt 20% av resans totala kostnad). Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

oVid avbokning 15-30 dagar före resans början tillkommer en avbokningskostnad på ytterligare 30% av resans totala kostnad (plus anmälningsavgiften på runt 20%).

o Vid avbokning 14 dagar före resans början eller senare skall en slutbetalning av resans hela pris göras till SweetEasy. 

 

Vid avbokning av en hel grupp, oavsett orsak, gäller normalt att:

o Vid avbokning mer än 30 dagar före resans början tillkommer ingen ytterligare avgift utöver redan inbetald anmälningsavgift (på runt 20% av resans totala kostnad). Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

oVid avbokning 30 dagar före resans början eller senare skall en slutbetalning av resans hela pris göras till SweetEasy.